Skip links

Chodba

Ako sa zbaviť plesne pri vchodových dverách

Ak chodba v byte či dome susedí s vonkajším prostredím, vchodové dvere sa stávajú tepelným mostom. Pri zvýšenej vlhkosti na chodbe dochádza ku kondenzácii vodných pár nielen na povrchu dvier, ale aj v okolí rámu. To vedie k vzniku plesne, ktorá aj po odstránení dezinfekčnými prostriedkami vzniká opätovne.

Ak chcete eleminovať riziko vzniku plesne pri vchodových dverách do bytu, nájdite príčinu problému v konštrukcii a pokúste sa ju vyriešiť. Dobrou prevenciou v súčinnosti s inými druhmi opatrení je aj aplikácia Nano Coat System.

Ako udržať teplo a zabrániť jeho úniku v miestnostiach susediacich s chladnou chodbou?

Často zdrojom chladu v miestnostiach je nedostatočne vykúrovaná chodba. Cez spoločnú stenu uniká teplo, resp. prechádza chlad z chodby do vyhriatej miestnosti. Výsledkom je dlhšia doba vykurovania a tým zvýšené náklady na energie.

Ak chcete zabrániť rýchlemu úniku tepla, skrátiť čas vykurovania a zabezpečiť príjemnú klímu v miestnosti, aplikujte aktívnu stavebnú hmotu Nano Coat System.

Špeciálna zmes, ktorá je vyvinutá modernou nanotechnológiou, pomáha udržiavať stabilnú teplotu v miestnostiach susediacich s chladnou chodbou. Hmota vytvorí termoreflexnú vrstvu, ktorá odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti, prebytočná vlhkosť sa ale odstráni. Aktívne reguluje klímu a zároveň šíri teplo po celej ploche miestnosti. Taktiež eliminuje chladné miesta na stenách. Vďaka týmto vlastnostiam skracuje čas vykurovania, čím dochádza k šetreniu energie.

Na ktoré miesta pri dverách je potrebné aplikovať hmotu?

Systém môžete aplikovať na všetky steny chodby vrátane okolia rámu dverí, pretože práve tam dochádza ku kondenzácii vodných pár, ktorým Nano Coat System zabraňuje. Hmotu naneste aj na všetky obvodové (fasádne, vonkajšie) steny alebo na miesta, kde sa vyskytujú tepelné mosty. Aplikujte na všetky problémové miesta, na ktorých je väčšie riziko vzniku plesne.

Nano Coat System® sa skladá z:

Nano PT  hĺbkový penetračný náter, ktorý stabilizuje základy. Používa sa na nasiakavé súdržné povrchy a aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano AM – adhézny mostík sa používa na všetky ostatné povrchy, na ktorých nemôžeme použiť Nano PT. Teda na nenasiakavé súdržné povrchy ako sklo, železo, mramor a iné. Aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano TC – slúži na opravu dier, špár a malých nerovností s maximálnou hrúbkou 3 mm.

Nano Coat Home® – finálna vrstva hmoty sa aplikuje nerezovým hrebeňovým hladítkom na predpripravený ošetrený hladký povrch v hrúbke 2 mm. Po vyschnutí (cca 12 hodín) povrch vybrúsime brúsnym papierom.

Aplikujeme ho v poradí:

1. Nano PT alebo Nano AM,

2. Nano TC, ak je potrebná oprava povrchu,

3. finálna vrstva Nano Coat Home®.

Jednotlivé produkty môžete používať aj samostatne, avšak pre zvýraznenie ich vlastností sa odporúča aplikovať celý systém spoločne.

Možnosti aplikácie:

→ Tipy pre domácnosti a remeselníkov