Skip links

Garáž

Ako predísť vzniku plesni v garáži

Garážové priestory sú prevažne nevykurované. V zimnom období je v týchto priestoroch zvýšená vlhkosť, ktorá je spôsobená roztápaním sa zvyškov snehu na aute. Spolu s tmavými zákutiami a neudržiavanými stenami tak vznikajú skvelé podmienky pre rožšírenie sa plesne. Často je na pohľad neviditeľná, a ak je zároveň garáž využívaná ako sklad, pleseň je ukrytá v kútoch miestnosti a ani o nej nemusíte vedieť.

Ošetrite steny garáže preventívne a eliminujte riziko vzniku plesne už na začiatku. Riešením je aplikácia stavebnej hmoty Nano Coat System.

Ako urýchliť občasné vykurovanie garáže

Garážové priestory sú často využívané aj ako dielne pre domácich majstrov. Ak je garáž dlhodobo nevykurovaná a nárazovo je potrebné ju ohriať na izbovú teplotu, vykurovanie je pomalé a spotrebuje sa pri tom veľa energie. Ak chcete skrátiť čas vykurovania a ušetriť tak na energiách, myslite preventívne a ošetrite steny aktívnou hmotou Nano Coat System.

Špeciálne vyvinutá hmota Nano Coat System od firmy Helske je založená na princípe nanotechnológií. Na stenách vytvára akúsi termoreflexnú vrstvu, ktorá odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti. Znižuje sa tak čas potrebný na vykurovanie. Navyše, ak stavebnú hmotu aplikujete na miesto za vykurovacím telesom, odrazom tepla dokážete ušetriť ešte viac. Na týchto problematických miestach totiž najčastejšie dochádza k úniku tepla – zbytočne sa zohrieva stena. Za rok tak dokážete ušetriť na energiách až 35% v kombinácii s vhodným zateplením, a to pri vykurovaní aj chladení.

Ako udržať teplo a zabrániť jeho úniku v miestnosti susediacej s garážou

K problému s únikom tepla dochádza vtedy, ak garáž je pristavená k domu tak, že majú s domom jednu spoločnú stenu. V tomto bode dochádza k stretu tepla a chladu, čo je spôsobené tým, že garáž sa nevykuruje a dochádza ku kondenzácií vodných pár. Navyše je vysoké riziko vzniku plesní na stene.

Ak chcete zabrániť rýchlemu úniku tepla, skrátiť čas vykurovania a zabezpečiť príjemnú klímu v miestnosti susediacej s garážou, aplikujte aktívnu stavebnú hmotu Nano Coat System.

Na ktoré miesta v garáži je potrebné aplikovať hmotu?

Systém môžete aplikovať na všetky steny garáže vrátane stropu. Taktiež ho naneste na miesta, kde dochádza k úniku tepla a kondenzácii vodných pár, ktorým Nano Coat System zabraňuje. Hmotu naneste aj na všetky obvodové (fasádne, vonkajšie) steny alebo na miesta, kde sa vyskytujú tepelné mosty. Výhodou systému je aj aplikácia na nenasiakavé podklady, ako sú kachličky, dlažba, mramor, sklo a podobne.

Nano Coat System® sa skladá z:

Nano PT  hĺbkový penetračný náter, ktorý stabilizuje základy. Používa sa na nasiakavé súdržné povrchy a aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano AM – adhézny mostík sa používa na všetky ostatné povrchy, na ktorých nemôžeme použiť Nano PT. Teda na nenasiakavé súdržné povrchy ako sklo, železo, mramor a iné. Aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano TC – slúži na opravu dier, špár a malých nerovností s maximálnou hrúbkou 3 mm.

Nano Coat Home® – finálna vrstva hmoty sa aplikuje nerezovým hrebeňovým hladítkom na predpripravený ošetrený hladký povrch v hrúbke 2 mm. Po vyschnutí (cca 12 hodín) povrch vybrúsime brúsnym papierom.

Aplikujeme ho v poradí:

1. Nano PT alebo Nano AM,

2. Nano TC, ak je potrebná oprava povrchu,

3. finálna vrstva Nano Coat Home®.

Jednotlivé produkty môžete používať aj samostatne, avšak pre zvýraznenie ich vlastností sa odporúča aplikovať celý systém spoločne.

Možnosti aplikácie:

→ Tipy pre domácnosti a remeselníkov