Skip links

HELPske je iniciatívou spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Helske Group, ktorej cieľom je ochrana životného prostredia. Helske Energy Save záleží na zdravšej, lepšej a udržateľnej budúcnosti, čoho dôkazom sú aj naše produkty novej generácie. Chceme však robiť viac a vieme, že dôležitá zmena prichádza prvým malým krokom. Naše aktivity sú zamerané na podporu dvoch základných oblastí: životného prostredia a našej spoločnosti. Naším mottom je lepší domov kamkoľvek prídete.

Začnime od seba

Pre našu planétu je nevyhnutné, aby sme znižovali uhlíkovú stopu, nepoužívali plasty, separovali odpad a zbytočne neplytvali vodou. Jedine takýmto spôsobom bude naše životné prostredie zdravé a dokážeme ho zachovať pre ďalšie generácie, pre naše deti .

Môže sa zdať, že ide o náročnú úlohu a často máme pocit, že naše zodpovedné správanie vychádza na zmar. Veď čo môže zmeniť jednotlivec, keď sa davy správajú nezodpovedne? V skutočnosti je to práve jednotlivec, ktorý hýbe masami a, na prvý pohľad drobnosťami, mení veci k lepšiemu.

Ak začnete sami od seba a vydržíte, spravíte naozaj veľa. Vašou zodpovednosťou budete vplývať na svoje okolie, ktoré sa rovnako začne správať zodpovedne. Naozaj je takto jednoduché šíriť dobrú a užitočnú myšlienku. Aj my v Helske Energy Save to tak robíme.

HELPske vám predstavuje prvý projekt „Začnime od seba“. Je o 15 inšpiratívnych ľuďoch z nášho tímu, ktorí od seba už začali a tým čo robia inšpirujú svoje okolie. Pre zdravšiu planétu a podporu myšlienky našej spoločnosti robia už teraz veľmi veľa. Maličkosťami.

Spoznajte ich príbehy a inšpirujte sa navzájom.

Viac o HELSKE ENERGY SAVE

Helske Energy Save sa zaoberá výrobou a distribúciou trvalo udržateľných stavebných materiálov, pričom hlavný dôraz kladie na úsporu energií a aplikáciu stavebných metód, ktoré robia prostredie, v ktorom žijeme, lepším a zdravším. Výrobný a spracovateľský proces riadime spôsobom, ktorý má najmenší dopad na životné prostredie a uhlíkovú stopu. Prostredníctvom neustálych inovácií a práci na výskume vyrábame jedinečné stavebné materiály novej generácie, založené na nanotechnológii, a tak sa snažíme stať priekopníkmi v oblasti životného prostredia a zvyšovať blahobyt a kvalitu života ľudí. Sme súčasťou skupiny Helske, ktorá so svojimi 170 členmi personálu pôsobí na medzinárodnej úrovni v oblasti stavebníctva, zdravia a v priemyselnom sektore až v šiestich európskych krajinách.

Zobraziť viac