Skip links

Komora

Ako si zachovať ideálnu mikroklímu v komore

Správne uskladnenie potravín je veľmi dôležité, aby nedošlo k vzniku plesne, ktorá nepriaznivo pôsobí na naše zdravie. Ide nielen o spôsob uskladnenia, ale predovšetkým o vhodnú mikroklímu v miestnosti. Nežiadúcu vlhkosť treba eliminovať a je potrebné zachovať si stabilnú teplotu, aby nedošlo k pokazeniu potravín s krátkou dobou trvanlivosti.

Ako sa zbaviť vlhkosti v komore?

Problémy so zvýšenou vlhkosťou v komore treba podchytiť ešte skôr, ako vzniknú plesne na stenách a poličkách. Vysoká vlhkosť znamená problém aj pre uskladnené potraviny, pretože môže dochádzať k ich poškodeniu.  Zdrojom vlhkosti sú predovšetkým tepelné mosty, akými sú napríklad rohy alebo rôzne preklady.

Ako sa zbaviť plesne v komore?

Plesne v komore môžu vznikať v dôsledku zvýšenej vlhkosti a je dôležité im predísť ešte skôr, ako napadnú steny, strop a police. Pleseň znamená problém aj pre uskladnené potraviny, ktoré tiež môže napadnúť.

Predísť a zabrániť vzniku plesní v komore vám pomôže aj stavebná hmota Nano Coat System.

Špeciálna zmes, ktorá je vyvinutá modernou nanotechnológiou, znižiju riziko výskytu plesní. Aktívna stavebná hmota vytvorí termoreflexnú vrstvu, ktorá odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti, avšak prebytočná vlhkosť sa odstráni. Zabraňuje kondenzácii vodných pár na povrchu a vysoká porozita a priedušnosť materiálu zaisťuje dosiahnutie optimálnej vlhkosti v interiéri. Tento systém je vhodný do všetkých priestorov, v ktorých sa pracuje s jedlom, keďže spĺňa požiadavky EÚ pre certifikáciu materiálov vhodných pre styk s potravinami.

Na ktoré miesta v komore je potrebné aplikovať hmotu?

Nano Coat System naneste predovšetkým na všetky obvodové (fasádne, vonkajšie) steny alebo na miesta, kde sa vyskytujú tepelné mosty. Taktiež v okolí okien, pretože v ich okolí môže dochádzať ku kondenzácií vodných pár. Netreba zabudnúť aj na steny za policami, pretože práve za nimi nedochádza k dostatočnému prúdeniu vzduchu, čo ma za následok tvorbu plesni.

Ak už máte napadnutú stenu plesňou je dôležité najprv sa jej zbaviť a opraviť konštrukciu steny, až potom aplikovať stavebnú hmotu.

V kombinácií systému Nano Coat System a pravidelného vetrania môžete účinne zabrániť vzniku plesní.

Nano Coat System® sa skladá z:

Nano PT  hĺbkový penetračný náter, ktorý stabilizuje základy. Používa sa na nasiakavé súdržné povrchy a aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano AM – adhézny mostík sa používa na všetky ostatné povrchy, na ktorých nemôžeme použiť Nano PT. Teda na nenasiakavé súdržné povrchy ako sklo, železo, mramor a iné. Aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano TC – slúži na opravu dier, špár a malých nerovností s maximálnou hrúbkou 3 mm.

Nano Coat Home® – finálna vrstva hmoty sa aplikuje nerezovým hrebeňovým hladítkom na predpripravený ošetrený hladký povrch v hrúbke 2 mm. Po vyschnutí (cca 12 hodín) povrch vybrúsime brúsnym papierom.

Aplikujeme ho v poradí:

1. Nano PT alebo Nano AM,

2. Nano TC, ak je potrebná oprava povrchu,

3. finálna vrstva Nano Coat Home®.

Jednotlivé produkty môžete používať aj samostatne, avšak pre zvýraznenie ich vlastností sa odporúča aplikovať celý systém spoločne.

Možnosti aplikácie:

→ Tipy pre domácnosti a remeselníkov