Skip links

Kuchyňa

Ako predísť vzniku plesne na nedostupných miestach za kuchynskou linkou?

Výpary, ktoré vznikajú pri varení, prirodzene zvyšujú vlhkosť v miestnosti. Vytvárajú sa tak skvelé podmienky pre vznik plesne, ktorá je však veľmi nebezpečná a môže spôsobovať rôzne zdravotné problémy. Vylučuje totiž do vzuchu spóry, ktoré vyvolávajú problémy s dýchacími cestami, ochorenia kože či alergické reakcie. Obľúbeným skrytým miestom, na ktorom sa plesni veľmi dobre darí, je za kuchynskou linkou. Tá je často pevne umiestnená a čistenie tohto priestoru je problematické.

Ošetrite steny preventívne a eliminujte riziko vzniku plesne už na začiatku. Riešením je aplikácia stavebnej hmoty Nano Coat System.

Ako sa predísť vzniku plesne pri digestori v kuchyni?

Pri varení vznikajú výpary, ktoré zvyšujú celkovú vlhkosť v miestnosti. To podnecuje tvorbu plesne, ktorá má skvelé podmienky pre rast. Jedným z častých miest napadnutých plesňou je okolie digestora, kde sa na stene zrážajú výpary, ktoré digestor nestihne odsať. Keďže pleseň je zo zdravotného hľadiska veľmi nebezpečná, problém treba podychtiť a vyriešiť už na začiatku. Pleseň totiž vylučuje spóry, ktoré spôsobujú zápal dýchacích ciest, kašeľ, ochorenie kože či alergické reakcie.

Ošetrite steny preventívne a eliminujte riziko vzniku plesne už na začiatku. Riešením je aplikácia stavebnej hmoty Nano Coat System.

Ako sa predísť vzniku plesne v okolí spotrebičov v kuchyni?

Častým sprievodným javom pri pečení v rúre, zohrievaní jedla v mikrovlnej rúre či varení vody v rýchlovarnej kanvici je zvýšenie celkovej vlhkosti v kuchyni. Najmä steny v okolí spotrebičov sú vystavené vyššej vlhkosti, čo spôsobuje kondenzáciu vody na povrchu a s tým často spojený vznik plesne. Zo zdravotného hľadiska je pleseň veľmi nebezpečná, pretože do vzduchu vylučuje spóry spôsobujúce dýchacie problémy, alergické reakcie či ochorenia kože.

Ošetrite steny preventívne a eliminujte riziko vzniku plesne už na začiatku. Riešením je aplikácia stavebnej hmoty Nano Coat System.

Ako ošetriť strop v kuchyni, aby sa predišlo úniku tepla a zvýšenej vlhkosti?

Vplyvom varenia dochádza v kuchynských priestoroch k zvýšeniej vlhkosti a kondenzácii vodných pár na povrchu stien. To sprevádza pravidelné vetranie a s tým spojený únik tepla. Na tieto problémy by ste mali myslieť už pri rekonštrukcii kuchyne a zabezpečiť preventívne opatrenia.

Ošetrite steny Nano Coat Systemom a eliminujte riziko úniku tepla či vzniku plesne už na začiatku.

Riešenie ako sa zbaviť vlhkosti v kuchyni aplikáciou NCS na problémových miestach

Kuchyňa patrí medzi miestnosti s najvyššou vlhkosťou v dome či byte. Napomáhajú tomu výpary, ktoré vznikajú pri varení. Častým sprievodným javom je aj kondenzácia vodných pár na povrchu stien, a to najmä na problémových miestach, kde sa nachádzajú napríklad tepelné mosty. To vedie k vzniku plesne, ktorá je nebezpečná pre naše zdravie. Do vzduchu totiž uvoľňuje spôory, ktoré spôsobujú alergické reakcie, zápaly horných dýchacích ciest, kašeľ, ekzémy či astmu. Z dlhodobého hľadiska je ich tvorba veľmi škodlivá pre naše zdravie.

Ošetrite steny preventívne a eliminujte riziko vzniku plesne už na začiatku. Riešením je aplikácia stavebnej hmoty Nano Coat System.

Ako udržať v kuchyni teplo a zabrániť jeho úniku?

Problém s vykurovaním a udržaním tepla v kuchyni najčastejšie súvisí s jej umiestnením v byte. Ak je situovaná tak, že aspoň jedna stena je obvodová (fasádna), alebo ak sa v nej nachádzajú tepelné mosty, okná, alebo balkón, môže dochádzať k úniku tepla.

Ak chcete zabrániť rýchlemu úniku tepla, skrátiť čas vykurovania a zabezpečiť príjemnú mikroklímu v kuchyni, aplikujte aktívnu stavebnú hmotu Nano Coat System.

Špeciálna zmes, ktorá je vyvinutá modernou nanotechnológiou, pomáha udržiavať stabilnú teplotu v kuchyni.  Systém vytvorí termoreflexnú vrstvu, ktorá odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti, avšak prebytočná vlhkosť sa odstráni. Teplo sa odovzdáva medzi molekulami a šíri sa vo vrstve  po celej ploche miestnosti, čím sa vytvára akýsi tepelný štít. Nano Coat System eliminuje chladné miesta na stenách a reguluje mikroklímu v miestnosti. Vďaka týmto vlastnostiam skracuje čas vykurovania, čím dochádza k šetreniu energie.

Na ktoré miesta v kuchyni je potrebné aplikovať hmotu?

Nano Coat System aplikujte za radiátory, aby sa teplo odrážalo späť do miestnosti a neprechádzalo cez steny ďalej. Taktiež ho naneste aj na špalety v okolí okien a vstupov na balkóny, pretože práve tam dochádza k úniku tepla a kondenzácii vodných pár, ktorým Nano Coat System zabraňuje. Naneste ho aj na všetky obvodové (fasádne, vonkajšie) steny alebo na miesta, kde sa vyskytujú tepelné mosty.

Nano Coat System® sa skladá z:

Nano PT  hĺbkový penetračný náter, ktorý stabilizuje základy. Používa sa na nasiakavé súdržné povrchy a aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano AM – adhézny mostík sa používa na všetky ostatné povrchy, na ktorých nemôžeme použiť Nano PT. Teda na nenasiakavé súdržné povrchy ako sklo, železo, mramor a iné. Aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano TC – slúži na opravu dier, špár a malých nerovností s maximálnou hrúbkou 3 mm.

Nano Coat Home® – finálna vrstva hmoty sa aplikuje nerezovým hrebeňovým hladítkom na predpripravený ošetrený hladký povrch v hrúbke 2 mm. Po vyschnutí (cca 12 hodín) povrch vybrúsime brúsnym papierom.

Aplikujeme ho v poradí:

1. Nano PT alebo Nano AM,

2. Nano TC, ak je potrebná oprava povrchu,

3. finálna vrstva Nano Coat Home®.

Jednotlivé produkty môžete používať aj samostatne, avšak pre zvýraznenie ich vlastností sa odporúča aplikovať celý systém spoločne.

Možnosti aplikácie:

→ Tipy pre domácnosti a remeselníkov