O HELSKE
Language
Helske

O HELSKE

HELSKE® Ltd. je dynamická spoločnosť, ktorá pôsobí v rôznych priemyselných odvetviach. Hodnotami, na ktoré kladieme najvyšší dôraz sú človek, ekológia a technológie. Preto sú naše produkty, služby a projekty v harmónii so všetkými tromi aspektmi.Prostredníctvom neustáleho výskumu meníme konvenčné prístupy, podporujeme inovácie a snažíme sa o maximálny prínos pre komunity a životné prostredie. Pre oblasť stavebníctva sme vytvorili samostatnú divíziu HELSKE ENERGY SAVE®, ktorá vyvíja a vyrába pokrokové stavebné materiály na báze nanotechnológií. V posledných rokoch sme úspešne vstúpili na viacero zahraničných trhov a v súčasnosti vyvíjame ďalšie produkty, ktoré chceme v budúcnosti po certifikácii predstaviť odbornej aj laickej verejnosti.

Priekopníci od srdca

Vo všetkých činnostiach spoločnosti HELSKE® sú hlavným zameraním ľudia. Naším cieľom je poskytnúť ľuďom zdravé prostredie v každom ohľade. Preto sa HELSKE® podieľa na riešení výziev 21. storočia, ktoré boli definované na Medzinárodnej konferencii o zmene klímy v Paríži.

kontaktujte nás

VÁŠ KONTAKT PRE OTÁZKY O HELSKE ENERGY SAVE:


+421 948 495 756
ccs@helskeenergysave.com