Skip links

Ochrana životného prostredia a úspory energie ako prvé

HELSKE ENERGY SAVE je založená na ochrane životného prostredia a úsporách energie už počas výroby, čo znamená nulové plytvanie a nulový dopad na životné prostredie. Úsporou energie v domácnostiach prispievame k znižovaniu spotreby fosílnych palív a emisií CO2. Pri výrobe máme na pamäti ochranu životného prostredia a udržateľnosť. Staviame budovy so zelenými strechami, s najnižšou možnou energetickou náročnosťou, so zberom a opätovným využívaním dažďovej vody as minimalizáciou odpadu. Neznečisťujeme životné prostredie žiadnymi chemikáliami. Chceme byť priekopníkmi vo výskume, ale chceme ísť príkladom aj v rôznych environmentálnych aspektoch výroby.

NANO COAT HOME® neobsahuje žiadne organické prchavé látky a je vhodný aj do interiérov, v ktorých zostávajú alergie alebo astmatici. Náš výskum a vývoj sa zameriava na výrobky, ktoré sú úplne neškodné pre životné prostredie a zdraviu nezávadné. Vďaka výnimočným tepelnoizolačným parametrom našich výrobkov pomáhame šetriť energiu a šetriť životné prostredie. Našou hnacou silou je harmonický prístup k životnému prostrediu a kvalite života našich zákazníkov.

V roku 2017 bol NANO COAT SYSTEM® nominovaný ako inovácia na výstave BATIMAT vo Francúzsku. V tomto roku spoločnosť plánuje spustiť výrobu jedinečných inteligentných interiérových dosiek a nového typu náterov s revolučnými vlastnosťami na východnom Slovensku.