Skip links

Pivnica

Ako sa zbaviť plesne v pivnici?

Pivnice sú obvykle miestnosti so zvýšenou vlhkosťou, ktorá je zdrojom vzniku plesní. Sú umiestnené pod podvrchom, a práve pôda je zdrojom vody, ktorá môže prenikať do stien. Aby uskladnené veci v pivnici nenapadla pleseň, je dôležité zbaviť sa nadmernej vlhkosti.

Predísť vzniku plesní môžete aj pomocou aktívnej stavebnej hmoty Nano Coat System.

Špeciálna zmes, ktorá je vyvinutá modernou nanotechnológiou, znižiju riziko výskytu plesní. Aktívna stavebná hmota vytvorí termoreflexnú vrstvu, ktorá odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti, avšak prebytočná vlhkosť sa odstráni. Zabraňuje kondenzácii vodných pár na povrchu a vysoká porozita a priedušnosť materiálu zaisťuje dosiahnutie optimálnej vlhkosti v interiéri.

Ako sa zbaviť vlhkosti v pivnici?

Pivnice sú obvykle miestnosti so zvýšenou vlhkosťou. Sú umiestnené pod podvrchom, a práve pôda je zdrojom vody, ktorá môže prenikať do stien. Pivnice často využívame na uskladnenie veci, nábytku, šatstva, ktoré môžu byť v dôsledku vlhkosti napadnuté plesňou.

Zbaviť sa nadmernej vlhkosti v pivnici môžete aj pomocou stavebnej hmoty Nano Coat System.

Vďaka špeciálnej zmesi vyvinutej nanotechnólogiou môžete podchytiť problém s vlhkosťou. Nanesením na stenu sa vytvorí termoreflexná vrstva, ktorá odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti, ale zároveň prepúšťa vodnú paru. Prebytočná vlhkosť sa odstráni, čím zabránite vzniku plesní. Jeho aplikácia zabraňuje zrážaniu vzdušnej vlhkosti na povrchu stien a stropov, steny tak prirodzene dýchajú.

Pleseň v pivnici: Ako sa jej zbaviť v rohoch miestnosti?

Zdrojom plesní v rohoch pivnice sú tepelné mosty – miesta, v ktorých dochádza k rýchlejšiemu prieniku tepla z vnútorného prostredia do vonkajšieho prostredia v  porovnaní s inými miestami stavby či konštrukcie. Tepelné mosty sú napríklad rohy, niky, rôzne preklady. Na týchto miestach dochádza k povrchovej kondenzácií vodnej pary a k poklesu teploty, čo má za následok vznik plesní. 

Eliminujte tieto tepelné mosty. Predídete tak vzniku plesní v rohoch pivnice. S tým vám môže pomôcť aktívna stavebná hmota Nano Coat System, ktorá je vyvinutá najnovšou technológiou založenou na nanoštruktúrach.

Jej vlastnosti eliminujú tepelné mosty a redukujú vlhkosť v pivnici.  Zabraňuje kondenzácii vodných pár na povrchu a znižuje únik tepla. Vytvára na stenách termoreflexnú vrstvu, ktorá odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti, avšak prebytočná vlhkosť sa odstráni, čím sa znižuje riziko vzniku plesne. 

Ako udržať teplo a zabrániť jeho úniku v miestnosti susediacej s pivnicou?

Pivnice bývajú chladnejšie ako ostatné časti domu, čo v zime a na jeseň môže viesť k ochladeniu priestorov v blízkosti pivnice. V týchto miestnostiach môže dochádzať k úniku tepla cez steny, ktoré majú spoločné, strop, cez tepelné mosty alebo cez špalety dverí.

Ak chcete zabrániť rýchlemu úniku tepla, skrátiť čas vykurovania a zabezpečiť príjemnú klímu v miestnosti, aplikujte aktívnu stavebnú hmotu Nano Coat System.

Na ktoré miesta v izbe je potrebné aplikovať hmotu?

Nano Coat System aplikujte predovšetkým na steny susediace s pivnicou, na špalety v okolí dverí a na pivničný strop. Taktiež za radiátory, aby sa teplo odrážalo späť do miestnosti a neprechádzalo cez steny ďalej ako para.

Nano Coat System® sa skladá z:

Nano PT  hĺbkový penetračný náter, ktorý stabilizuje základy. Používa sa na nasiakavé súdržné povrchy a aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano AM – adhézny mostík sa používa na všetky ostatné povrchy, na ktorých nemôžeme použiť Nano PT. Teda na nenasiakavé súdržné povrchy ako sklo, železo, mramor a iné. Aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano TC – slúži na opravu dier, špár a malých nerovností s maximálnou hrúbkou 3 mm.

Nano Coat Home® – finálna vrstva hmoty sa aplikuje nerezovým hrebeňovým hladítkom na predpripravený ošetrený hladký povrch v hrúbke 2 mm. Po vyschnutí (cca 12 hodín) povrch vybrúsime brúsnym papierom.

Aplikujeme ho v poradí:

1. Nano PT alebo Nano AM,

2. Nano TC, ak je potrebná oprava povrchu,

3. finálna vrstva Nano Coat Home®.

Jednotlivé produkty môžete používať aj samostatne, avšak pre zvýraznenie ich vlastností sa odporúča aplikovať celý systém spoločne.

Možnosti aplikácie:

→ Tipy pre domácnosti a remeselníkov