Skip links

Pracovňa

Ako sa zbaviť horúčavy v pracovni počas leta?

Tým, že sa slnečné lúče opierajú o strechu, izba sa vyhreje na vysoké teploty. K tomu stavu prispievajú aj nahriate obvodové steny a samotné vetranie cez okná je neúčinné.

Zmierniť horúčavy v pracovni môžete aj aplikovaním aktívnej stavebnej hmoty Nano Coat System, ktorá je vyvinutá špeciálnou nanotechnológiou.

Jej výnimočné vlastnosti regulujú mikroklímu v miestnosti a udržiavajú príjemnú izbovú teplotu. Vďaka tomu, že teplo sa odovzdáva medzi molekulami a šíri sa po celej ploche miestnosti, vytvára sa akýsi tepelný štít, ktorý pohlcuje teplo. Steny sa takto neohrejú na príliš vysokú teplotu.

Pleseň v pracovni: Ako sa jej zbaviť v rohoch miestnosti?

Zdrojom plesní v rohoch pracovni sú tepelné mosty – miesta, v ktorých dochádza k rýchlejšiemu prieniku tepla z vnútorného prostredia do vonkajšieho prostredia v  porovnaní s inými miestami stavby či konštrukcie. Tepelné mosty sú napríklad rohy, niky, rôzne preklady. Na týchto miestach dochádza k povrchovej kondenzácií vodnej pary a k poklesu teploty, čo má za následok vznik plesní. 

Eliminujte tieto tepelné mosty. Predídete tak vzniku plesní v rohoch pracovne. S tým vám môže pomôcť aktívna stavebná hmota Nano Coat System, ktorá je vyvinutá najnovšou technológiou založenou na nanoštruktúrach.

Jej vlastnosti eliminujú tepelné mosty a redukujú vlhkosť v pracovni.  Zabraňuje kondenzácii vodných pár na povrchu a znižuje únik tepla. Vytvára na stenách termoreflexnú vrstvu, ktorá odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti, avšak prebytočná vlhkosť sa odstráni, čím sa znižuje riziko vzniku plesne. 

Ako sa zbaviť vlhkosti v pracovni?

Pri vysokej vlhkosti v pracovni sa zvyšuje riziko vzniku plesní, ktoré škodia nášmu imunitnému systému a nebezpečné sú najmä pre alergikov.

Zbaviť sa nadmernej vlhkosti v pracovni a predísť tak tvorbe nepríjemných plesní môžete aj pomocou stavebnej hmoty Nano Coat System, ktorá je vyvinutá nanotechnólogiou.

Ako sa zbaviť plesne v pracovni?

Plesne škodia najmä nášmu imunitnému systému, preto sú nebezpečné pre alergikov. Do vzduchu uvoľňujú spóry, ktoré vdychujeme a výsledkom môže byť ochorenia, ktoré sa prejavia na našom tele. Preto je dôležité udržiavať v pracovni príjemnú klímu. Plesniam sa darí v miestnostiach, kde je vysoká vlhkosť, nepravidelné a nedostatočné vetranie. Môžu vzniknúť na fasádnych stenách, tepelných mostoch a v okolí okien.

Predísť plesniam v pracovni môžete aj pomocou stavebného systému Nano Coat System, špeciálnej aktívnej stavebnej hmoty, ktorá je vyvinutá modernou nanotechnológiou.

Pleseň v pracovni: Ako sa jej zbaviť za skriňou?

Príčinou vzniku plesní je zvýšená vlhkosť.  Plesniam sa darí v nedostatočne vetraných priestoroch bez prúdenia vzduchu a práve priestory za nábytkom sa vyznačujú nízkym prúdením vzduchu. Vzniknúť môže aj na stenách, ktoré sú vonkajšie (fasádne alebo obvodové), pretože bývajú chladnejšie oproti ostatným. Ak máte nábytok umiestnenú pri obvodovej stene je vysoká pravdepodobnosť, že sa vám môžu plesne objaviť.

Nedajte plesniam žiadnu šancu. Predísť ich vzniku môžete aj vďaka aktívnej stavebnej hmoty Nano Coat System, ktorá bola vyvinutá špeciálnou nanotechnológiou.

Ako udržať v pracovni teplo a zabrániť jeho úniku?

Problém s vykurovaním a udržaním tepla v pracovni najčastejšie súvisí s jej umiestnením v byte. Ak je situovaná tak, že aspoň jedna stena je obvodová (fasádna), alebo ak sa v nej nachádzajú tepelné mosty, okná, balkón, alebo ide o podkrovnú izbu, môže dochádzať k úniku tepla.

Udržať v pracovni teplo a zabrániť jeho úniku môžete aj pomocou aktívnej stavebnej hmoty Nano Coat System. Ide o špeciálnu zmes, ktorá je vyvinutá modernou nanotechnológiou a pomáha udržiavať stabilnú teplotu v pracovni.

Na ktoré miesta v pracovni je potrebné aplikovať hmotu?

Nano Coat System naneste predovšetkým na všetky obvodové (fasádne, vonkajšie) steny alebo na miesta, kde sa vyskytujú tepelné mosty. Taktiež v okolí okien a dverí na balkón, pretože v ich okolí môže dochádzať ku kondenzácií vodných pár. Netreba zabudnúť aj na steny za nábytkom, pretože práve za nimi nedochádza k dostatočnému prúdeniu vzduchu, čo ma za následok tvorbu plesni.

Ak už máte napadnutú stenu plesňou je dôležité najprv sa jej zbaviť a opraviť konštrukciu steny, až potom aplikovať stavebnú hmotu.

Nano Coat System® sa skladá z:

Nano PT  hĺbkový penetračný náter, ktorý stabilizuje základy. Používa sa na nasiakavé súdržné povrchy a aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano AM – adhézny mostík sa používa na všetky ostatné povrchy, na ktorých nemôžeme použiť Nano PT. Teda na nenasiakavé súdržné povrchy ako sklo, železo, mramor a iné. Aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano TC – slúži na opravu dier, špár a malých nerovností s maximálnou hrúbkou 3 mm.

Nano Coat Home® – finálna vrstva hmoty sa aplikuje nerezovým hrebeňovým hladítkom na predpripravený ošetrený hladký povrch v hrúbke 2 mm. Po vyschnutí (cca 12 hodín) povrch vybrúsime brúsnym papierom.

Aplikujeme ho v poradí:

1. Nano PT alebo Nano AM,

2. Nano TC, ak je potrebná oprava povrchu,

3. finálna vrstva Nano Coat Home®.

Jednotlivé produkty môžete používať aj samostatne, avšak pre zvýraznenie ich vlastností sa odporúča aplikovať celý systém spoločne.

Možnosti aplikácie:

→ Tipy pre domácnosti a remeselníkov