Skip links

Šatník

Ako sa zbaviť horúčavy v šatníku počas leta?

Vysoké horúčavy majú negatívny vplyv na oblečenie, ktoré máte uložené často až po strop šatníka. V lete slnečné lúče nahrievajú obvodové steny a miestnosť sa vyhrieva na vysoké teploty. Ak je šatník umiestnený v rohovej izbe, teplo výrazne zvyšuje aj nahriata strecha.

Zmierniť horúčavy v šatníku môžete aj aplikovaním aktívnej stavebnej hmoty Nano Coat System, ktorá je vyvinutá špeciálnou nanotechnológiou.

Jej výnimočné vlastnosti regulujú mikroklímu v miestnosti a udržiavajú príjemnú izbovú teplotu. Vďaka tomu, že teplo sa odovzdáva medzi molekulami a distribuje sa po celej ploche miestnosti, vytvára sa akýsi tepelný štít, ktorý pohlcuje teplo. Steny sa takto neohrejú na príliš vysokú teplotu.

Pleseň v šatníku: Ako sa jej zbaviť v rohoch miestnosti a na strope?

Zdrojom plesní v šatníku sú tepelné mosty. Sú to miesta, v ktorých dochádza k rýchlejšiemu prieniku tepla z vnútorného prostredia do vonkajšieho prostredia v  porovnaní s inými miestami stavby či konštrukcie. Tepelné mosty sú napríklad rohy a naddverné preklady. Na týchto miestach dochádza k povrchovej kondenzácií vodnej pary a k poklesu teploty, čo má za následok vznik plesní. Navyše šatníky bývajú často nedostatočne vetrané, bez prúdenia vzduchu a pravé takéto priestory sú rajom pre plesne.

Ochráňte šatník pred plesňou eleminovaním tepelných mostov. Pomôcť vám s tým môže stavebná hmota Nano Coat System, ktorá je vyvinutá špeciálnou patentovou technológiou založenou na nanoštruktúrach.

Ako sa zbaviť vlhkosti v šatníku?

Šatník patrí medzi rizikové miestnosti, v ktorých môže byť vlhkosť príčinou vzniku plesne a tá môže napadať steny, stropy, skrine a aj samotné oblečenie. Zdrojom vlhkosti sú predovšetkým tepelné mosty, akými sú napríklad rohy alebo rôzne preklady. Rovnako ak je šatník situovaný v rohovej izbe, môže sa v ňom vyskytovať nadmerná vlhkosť.

Zbaviť sa jej a predísť tak tvorbe nepríjemných plesní môžete aj pomocou stavebnej hmoty Nano Coat System.

Vďaka špeciálnej zmesi vyvinutej nanotechnólogiou môžete podchytiť problém s vlhkosťou v šatníku. Nanesením na stenu sa vytvorí termoreflexná vrstva, ktorá odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti, ale zároveň prepúšťa vodnú paru. Prebytočná vlhkosť sa odstráni, čím zabránite vzniku plesní. Preto je ideálny v priestoroch, v ktorých sa nachádza šatstvo.

Ako sa zbaviť plesne v šatníku?

Šatník patrí medzi rizikové miestnosti, v ktorých sa môžu vytvárať plesne. Môžu napadnúť aj oblečenie, ktoré denno denne nosíme. Riziko ich výskytu je vysoké, pretože plesniam sa darí v nedostatočne vetraných priestoroch bez prúdenia vzduchu a práve šatníky sú preplnené šatstvom až po strop, častokrát bez okien, a teda bez pravidelného vetrania. Plesne sa tak môžu vytvoriť na stenách, ale aj v samotných skriniach.

Predísť ich vzniku sa dá aj za pomoci špeciálnej stavebnej zmesi Nano Coat System, ktorá je vyvinutá patentovanou technológiou založenou na nanoštruktúrach.

Hmota aktívne vytvorí termoreflexnú vrstvu, ktorá odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti, ale prebytočná vlhkosť sa odstráni. Zabraňuje kondenzácii vodných pár na povrchu a vysoká porozita a priedušnosť materiálu zaisťuje dosiahnutie optimálnej vlhkosti v šatníku. Navyše povrch omietkovej zmesi je antibakteriálny.

Na ktoré miesta v šatníku je potrebné aplikovať hmotu?

Nano Coat System naneste predovšetkým na stenu za nábytkom, na všetky obvodové (fasádne, vonkajšie) steny alebo na miesta, kde sa vyskytujú tepelné mosty. Taktiež v okolí okien a dverí na balkón, pretože v ich okolí môže dochádzať ku kondenzácií vodných pár.

Ak už máte napadnutú stenu plesňou je dôležité najprv sa jej zbaviť a vykonať potrebné opravy konštrukcie steny, až potom aplikovať stavebnú hmotu.

V kombinácií Nano Coat System, pravidelného vetrania a rozloženia nábytku aspoň 10 -15 cm od steny, môžete účinne zabrániť vzniku plesní.

Nano Coat System® sa skladá z:

Nano PT  hĺbkový penetračný náter, ktorý stabilizuje základy. Používa sa na nasiakavé súdržné povrchy a aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano AM – adhézny mostík sa používa na všetky ostatné povrchy, na ktorých nemôžeme použiť Nano PT. Teda na nenasiakavé súdržné povrchy ako sklo, železo, mramor a iné. Aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano TC – slúži na opravu dier, špár a malých nerovností s maximálnou hrúbkou 3 mm.

Nano Coat Home® – finálna vrstva hmoty sa aplikuje nerezovým hrebeňovým hladítkom na predpripravený ošetrený hladký povrch v hrúbke 2 mm. Po vyschnutí (cca 12 hodín) povrch vybrúsime brúsnym papierom.

Aplikujeme ho v poradí:

1. Nano PT alebo Nano AM,

2. Nano TC, ak je potrebná oprava povrchu,

3. finálna vrstva Nano Coat Home®.

Jednotlivé produkty môžete používať aj samostatne, avšak pre zvýraznenie ich vlastností sa odporúča aplikovať celý systém spoločne.

Možnosti aplikácie:

→ Tipy pre domácnosti a remeselníkov