Staňte sa našim partnerom!
Language
STAŇTE SA NAŠIM ODBERATEĽOM ALEBO PREDAJCOM

V našej práci majú vzťahy kľúčový význam. Našim obchodným partnerom poskytujeme okrem špičkových produktov plnú podporu.

Helske

STAŇTE SA NAŠIM ODBERATEĽOM ALEBO PREDAJCOM

V našej práci majú vzťahy kľúčový význam. Našim obchodným partnerom poskytujeme okrem špičkových produktov plnú podporu.

STAŇTE SA NAŠIM ODBERATEĽOM ALEBO PREDAJCOM

V našej práci majú vzťahy kľúčový význam. Našim obchodným partnerom poskytujeme okrem špičkových produktov plnú podporu.

VÝHODY PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV

KVALITNÁ ZNAČKA

HELSKE Energy Save® je medzinárodná značka, ktorá stavila na výskum a vývoj. Má vlastné vývojové stredisko, kde zamestnáva špičkových vedcov a vlastnú výrobu. Kladieme dôraz na trvalú udržateľnosť a harmóniu medzi ochranou prírody a technológiami, ktoré skvalitňujú život ľudí. 

KVALITNÝ PRODUKT

Sme hrdí na naše produkty. Vyrábame špičkové stavebné materiály novej generácie so špecifickými vlastnosťami. Našim zákazníkom dávame skutočnú pridanú hodnotu a pomáhame im riešiť rôzne problémy stavieb. Pri ich vývoji využívame najnovšie poznatky z nanotechnológií a tak sa nám podarilo vytvoriť ucelený systém vnútornej úpravy stien, ktoré ušetria veľké množstvo peňazí priamo pri výstavbe, pri rekonštrukcii, ale aj prevádzkové náklady na energie. Navyše vytvárajú zdravú vnútornú klímu, obmedzujú tvorbu plesní, eliminujú tepelné mosty, sú bez pachov a prchavých látok a sú použiteľné v akýchkoľvek priestoroch na akýkoľvek stavebný materiál. To všetko bez negatívnych dopadov na životné prostredie

KVALITNÝ PRODUKT

Sme hrdí na naše produkty. Vyrábame špičkové stavebné materiály novej generácie so špecifickými vlastnosťami. Našim zákazníkom dávame skutočnú pridanú hodnotu a pomáhame im riešiť rôzne problémy stavieb. Pri ich vývoji využívame najnovšie poznatky z nanotechnológií a tak sa nám podarilo vytvoriť ucelený systém vnútornej úpravy stien, ktoré ušetria veľké množstvo peňazí priamo pri výstavbe, pri rekonštrukcii, ale aj prevádzkové náklady na energie. Navyše vytvárajú zdravú vnútornú klímu, obmedzujú tvorbu plesní, eliminujú tepelné mosty, sú bez pachov a prchavých látok a sú použiteľné v akýchkoľvek priestoroch na akýkoľvek stavebný materiál. To všetko bez negatívnych dopadov na životné prostredie

KVALITNÝ SYSTÉM BENEFITOV


Pridajte si naše produkty do svojho portfólia. Či už máte stavebnú firmu, alebo predávate stavebné materiály, podporíme Vás výhodným odberateľským zľavovým systémom a loyalty programom.

KVALITNÍ ĽUDIA

Naši partneri budú mať k dispozícii odborné produktové školenia, kde získajú všetky informácie o produktoch, možnostiach ich použitia a aplikáciách. Kvalitní ľudia sú pre nás rovnako dôležití ako kvalitný produkt, preto môžete rátať s našou plnou podporou.

KVALITNÍ ĽUDIA

Naši partneri budú mať k dispozícii odborné produktové školenia, kde získajú všetky informácie o produktoch, možnostiach ich použitia a aplikáciách. Kvalitní ľudia sú pre nás rovnako dôležití ako kvalitný produkt, preto môžete rátať s našou plnou podporou.

Contact us to learn about our customer terms and conditions!

VÁŠ KONTAKT PRE OTÁZKY O HELSKE ENERGY SAVE®:


+421 948 495 756
ccs@helskeenergysave.com