Skip links

Marketingová podpora

Naša spoločnosť Vám poskytne potrebné marketingové materiály  a podporí Váš predaj spustením vysokokvalitných marketingových kampaní. Poskytneme Vám podporu pri realizácií špecifických kampaní pre jednotlivé trhy a odvetvia. Taktiež sa pravidelne zúčastňujeme na medzinárodných veľtrhoch.

Kvalitný systém benefitov

Naši partneri budú mať k dispozícii odborné produktové školenia, kde získajú všetky informácie o produktoch, možnostiach ich použitia a aplikáciách. Kvalitní ľudia sú pre nás rovnako dôležití ako kvalitný produkt, preto môžete rátať s našou plnou podporou.

Kvalitná značka

HELSKE Energy Save® je medzinárodná značka, ktorá stavila na výskum a vývoj. Má vlastné vývojové stredisko, kde zamestnáva špičkových vedcov a vlastnú výrobu. Kladieme dôraz na trvalú udržateľnosť a harmóniu medzi ochranou prírody a technológiami, ktoré skvalitňujú život ľudí.

Kvalitný produkt

Sme hrdí na naše produkty. Vyrábame špičkové stavebné materiály novej generácie so špecifickými vlastnosťami. Našim zákazníkom dávame skutočnú pridanú hodnotu a pomáhame im riešiť rôzne problémy stavieb. Pri ich vývoji využívame najnovšie poznatky z nanotechnológií a tak sa nám podarilo vytvoriť ucelený systém vnútornej úpravy stien, ktoré ušetria veľké množstvo peňazí priamo pri výstavbe, pri rekonštrukcii, ale aj prevádzkové náklady na energie. Navyše vytvárajú zdravú vnútornú klímu, obmedzujú tvorbu plesní, eliminujú tepelné mosty, sú bez pachov a prchavých látok a sú použiteľné v akýchkoľvek priestoroch na akýkoľvek stavebný materiál. To všetko bez negatívnych dopadov na životné prostredie

Staňte sa našim obchodným partnerom