Skip links

Sušiareň

Ako sa zbaviť plesne v rohoch miestnosti a na strope?

Zdrojom plesní v sušiarni sú tepelné mosty. Sú to miesta, v ktorých dochádza k rýchlejšiemu prieniku tepla z vnútorného prostredia do vonkajšieho prostredia v  porovnaní s inými miestami stavby či konštrukcie. Tepelné mosty sú napríklad rohy a naddverné preklady. Na týchto miestach dochádza k povrchovej kondenzácií vodnej pary a k poklesu teploty, čo má za následok vznik plesní. Navyše v šušiarni býva vlhko, čím sa zvyšuje riziko ich tvorby.

Ochráňte sušiareň a bielizeň pred plesňou eleminovaním tepelných mostov. Pomôcť vám s tým môže stavebný systém Nano Coat System, ktorý je vyvinutý špeciálnou patentovou technológiou založenou na nanoštruktúrach.

Ako sa zbaviť vlhkosti v sušiarni?

Miestnosť, v ktorej sa suší bielizeň, je priestor so zvýšenou vlhkosťou. Tá môže mať za následok vznik plesní, ktoré môžu napadnúť aj šatstvo.

Zbaviť sa nadmernej vlhkosti v sušiarni môžete aj pomocou stavebnej hmoty Nano Coat System, ktorá je vyvinutá nanotechnólogiou.

Špeciálna stavebná hmota aktívne pôsobí na vlhkosťou v sušiarni. Nanesením na stenu sa vytvorí termoreflexná vrstva, ktorá odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti, ale zároveň prepúšťa vodnú paru. Prebytočná vlhkosť sa odstráni, čím zabránite vzniku plesní. Zabraňuje zrážaniu vzdušnej vlhkosti na povrchu stien a stropov, steny tak prirodzene dýchajú. Povrch hmoty je antibakteriálny, preto je vhodným riešním do miestnosti, kde sa suší vypratá bielizeň.

Ako sa zbaviť plesne v sušiarni?

Plesne v sušiarni vznikajú v dôsledku zvýšenej vlhkosti. Do vzduchu uvoľňujú spóry, ktoré vdychujeme a výsledkom môžu byť ochorenia, ktoré sa prejavia na našom tele. Plesniam sa darí v miestnostiach, kde je nepravidelné a nedostatočné vetranie. Môžu vzniknúť na fasádnych stenách, tepelných mostoch a v okolí okien. Taktiež môžu napadať nábytok v sušiarni a samotnú bielizeň.

Predísť plesniam môžete aj pomocou Nano Coat System, špeciálnej aktívnej stavebnej hmoty, ktorá je vyvinutá modernou nanotechnológiou.

Nano Coat System vytvorí termoreflexnú vrstvu, ktorá odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti, avšak prebytočná vlhkosť sa odstráni. Zabraňuje kondenzácii vodných pár na povrchu a vysoká porozita a priedušnosť materiálu zaisťuje dosiahnutie optimálnej vlhkosti. Jeho antibakteriálny povrch zabraňuje vzniku plesní.

Na ktoré miesta v sušiarni je potrebné aplikovať hmotu?

Nano Coat System naneste predovšetkým na všetky obvodové (fasádne, vonkajšie) steny alebo na miesta, kde sa vyskytujú tepelné mosty. Taktiež v okolí okien, pretože v ich okolí môže dochádzať ku kondenzácií vodných pár. Netreba zabudnúť aj na steny za nábytkom, pretože práve za nimi nedochádza k dostatočnému prúdeniu vzduchu, čo ma za následok tvorbu plesni.

Ak už máte napadnutú stenu plesňou je dôležité najprv sa jej zbaviť a opraviť konštrukciu steny, až potom aplikovať stavebnú hmotu.

Nano Coat System® sa skladá z:

Nano PT  hĺbkový penetračný náter, ktorý stabilizuje základy. Používa sa na nasiakavé súdržné povrchy a aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano AM – adhézny mostík sa používa na všetky ostatné povrchy, na ktorých nemôžeme použiť Nano PT. Teda na nenasiakavé súdržné povrchy ako sklo, železo, mramor a iné. Aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano TC – slúži na opravu dier, špár a malých nerovností s maximálnou hrúbkou 3 mm.

Nano Coat Home® – finálna vrstva hmoty sa aplikuje nerezovým hrebeňovým hladítkom na predpripravený ošetrený hladký povrch v hrúbke 2 mm. Po vyschnutí (cca 12 hodín) povrch vybrúsime brúsnym papierom.

Aplikujeme ho v poradí:

1. Nano PT alebo Nano AM,

2. Nano TC, ak je potrebná oprava povrchu,

3. finálna vrstva Nano Coat Home®.

Jednotlivé produkty môžete používať aj samostatne, avšak pre zvýraznenie ich vlastností sa odporúča aplikovať celý systém spoločne.

Možnosti aplikácie:

→ Tipy pre domácnosti a remeselníkov