Skip links

Veranda

Ako sa zbaviť plesne okolo okien a dverí v miestnosti susediacej s verandou?

Zdrojom vlhkosti okolo okien a dverí vedúcich na verandu je kondenzácia vodných pár na povrchu stien. Taktiež zdrojom môžu byť tepelné mosty, ktorými sú aj naddverné preklady.

Predchádzaniu vzniku plesni napomáha aj aktívna stavebná hmota Nano Coat System. Ide o špeciálnu zmes, ktorá je vyvinutá modernou nanotechnológiou.

Stavebný systém znižiju riziko výskytu plesní, tým, že vytvorí termoreflexnú vrstvu, ktorá odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti, Prebytočná vlhkosť sa odstráni, pretože matriál je paropriepustný. Zabraňuje kondenzácii vodných pár na povrchu stien.

Ako sa zbaviť plesne v miestnostiach susediacich s verandou?

Plesne v miestnostiach susediacich s verandou môžu vzniknúť na spoločnej stene, tepelných mostoch, v okolí okien a dverí.

Predísť plesniam v miestnostiach susediacich s verandou môžete aj pomocou stavebného systému Nano Coat System, špeciálnej aktívnej stavebnej hmoty, ktorá je vyvinutá modernou nanotechnológiou.

Nano Coat System vytvorí termoreflexnú vrstvu, ktorá odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti, avšak prebytočná vlhkosť sa odstráni. Zabraňuje kondenzácii vodných pár na povrchu a vysoká porozita a priedušnosť materiálu zaisťuje dosiahnutie optimálnej vlhkosti.

Ako udržať teplo a zabrániť jeho úniku v miestnosti susediacej s verandou?

V miestnosti susediacej s verandou môže dochádzať k úniku tepla cez steny, ktoré majú spoločné, cez tepelné mosty alebo cez špalety okien a dverí.

Ak chcete zabrániť rýchlemu úniku tepla, skrátiť čas vykurovania a zabezpečiť príjemnú klímu v miestnosti, aplikujte aktívnu stavebnú hmotu Nano Coat System.

Špeciálna zmes, ktorá je vyvinutá modernou nanotechnológiou, pomáha udržiavať stabilnú teplotu v miestnosti susediacej s verandou. Hmota vytvorí termoreflexnú vrstvu, ktorá odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti, prebytočná vlhkosť sa ale odstráni. Aktívne reguluje klímu a zároveň šíri teplo po celej ploche miestnosti. Taktiež eliminuje chladné miesta na stenách. Vďaka týmto vlastnostiam skracuje čas vykurovania, čím dochádza k šetreniu energie.

Na ktoré miesta v izbe je potrebné aplikovať hmotu?

Nano Coat System aplikujte predovšetkým na steny susediace s verandou, za radiátory, aby sa teplo odrážalo späť do miestnosti a neprechádzalo cez steny ďalej ako para. Taktiež ho naneste aj na špalety v okolí okien a dverí, pretože práve tam dochádza k úniku tepla a kondenzácii vodných pár, ktorým Nano Coat System zabraňuje.

Nano Coat System® sa skladá z:

Nano PT  hĺbkový penetračný náter, ktorý stabilizuje základy. Používa sa na nasiakavé súdržné povrchy a aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano AM – adhézny mostík sa používa na všetky ostatné povrchy, na ktorých nemôžeme použiť Nano PT. Teda na nenasiakavé súdržné povrchy ako sklo, železo, mramor a iné. Aplikuje sa štetcom alebo valčekom.

Nano TC – slúži na opravu dier, špár a malých nerovností s maximálnou hrúbkou 3 mm.

Nano Coat Home® – finálna vrstva hmoty sa aplikuje nerezovým hrebeňovým hladítkom na predpripravený ošetrený hladký povrch v hrúbke 2 mm. Po vyschnutí (cca 12 hodín) povrch vybrúsime brúsnym papierom.

Aplikujeme ho v poradí:

1. Nano PT alebo Nano AM,

2. Nano TC, ak je potrebná oprava povrchu,

3. finálna vrstva Nano Coat Home®.

Jednotlivé produkty môžete používať aj samostatne, avšak pre zvýraznenie ich vlastností sa odporúča aplikovať celý systém spoločne.

Možnosti aplikácie:

→ Tipy pre domácnosti a remeselníkov